Ekologické obaly, alebo ako chrániť planétu?

0
Rate this post

Už niekoľko rokov sledujeme výrazný nárast v oblasti online predaja. Ľudia sa zameriavajú na pohodlie. Možnosť objednať si tovar kedykoľvek a kdekoľvek chcete je jednou z výhod, ktorá prispela k tomuto rastu. Už si nemusíte plánovať celodenný výlet do nákupného centra, aby ste si kúpili pár letných šiat. Stačí párkrát kliknúť vo webovom prehliadači a otvorí sa svet plný všetkých farieb, modelov a veľkostí. Navyše – nemusíte sa báť, že sa obchod čoskoro zatvorí.

Zo sveta prichádzajú správy o ďalších plastových ostrovoch v oceánoch. Spolu s prúdom rieky prúdi do mora nespočetné tony odpadkov. Balíky, kartóny a stretch fólie nájdete všade. To všetko spôsobuje škody nielen prírode.

Sme predsa súčasťou tohto ekosystému, takže škodíme aj sebe.

Našťastie si tento problém začalo uvedomovať čoraz viac spoločností a zavádzajú riešenia na minimalizáciu produkcie biologicky nerozložiteľného odpadu. Bohužiaľ je to však globálny problém, a preto si bude vyžadovať takéto riešenia.

Budete musieť implementovať holistický plán, ktorý je dostatočne inteligentný na to, aby nemal významný vplyv na podniky, ktoré posielajú veľa balíkov. Dôležité je aj to, aby výrazne nezvyšovala cenu produktov. Začína vytvárať zákony a nariadenia zamerané na minimalizáciu výroby plastov. Väčšina predajcov preto bude musieť prejsť na ekologické obaly. O takýchto obaloch veľa počúvame, ale čo je to ekologické balenie?

Čo znamená, že obal je ekologický?

Ekologický obal nie je len samotný produkt. Je za tým aj zodpovedná výroba, spôsob používania a samozrejme aj jeho likvidácia. Stručne povedané, ekologický obal je taký, ktorý má najmenšiu možnú environmentálnu stopu. Zodpovedná výroba je spojená s nízkou spotrebou energie a prírodných zdrojov. Zameriava sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pokiaľ ide o likvidáciu, vo fáze plánovania sa vytvorí dizajn produktu, ktorý možno opätovne použiť (v rovnakej forme alebo spracovať) alebo ľahko biologicky rozložiteľný.

Čo znamená, že obal je ekologický?V ekologických výrobkoch sa používajú recyklované materiály. Tým sa znižuje množstvo odpadu a čo je rovnako dôležité, šetria sa prírodné zdroje. Týmito zdrojmi sú najmä voda a – v závislosti od spôsobu získavania elektriny – ropa, plyn alebo uhlie. Znižuje tiež tvorbu skleníkových plynov, ktoré by vznikli, ak by bolo potrebné znovu vyrobiť materiál na vytvorenie daného produktu.

Ekologický obal, rovnako ako štandardný, chráni predávaný výrobok pred poškodením. Znižuje pravdepodobnosť poškodenia predávaného tovaru pri doručení zákazníkovi. Rovnako ako v prípade „obyčajnej“ škatuľky nemôže byť jej cena vysoká – inak by predražovala tovar, čo je prinajmenšom nežiaduca akcia.

Prečo je dôležité používať ekologické produkty (nielen obaly a balíky)? Pretože sa o našu planétu musíme starať. Už teraz bojujeme s dôsledkami globálneho otepľovania. Súhlasíme s tým, že globálnemu otepľovaniu je ťažké uveriť, keď v máji vidíme teploty pod 0, no aj to je jeden z príznakov choroby, ktorá pomaly devastuje Zem.

V ďalšej časti uvedieme niekoľko štatistík o zvyškovom odpade. Ukážeme skutočný vplyv obalov na životné prostredie a ukážeme riešenia, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie aj pri väčšom predaji a väčšom množstve zásielok.

Štatistika odpadu, teda odpad v číselnom vyjadrení

Podľa dostupných štúdií sa 75 % plastov uvedených na trh od začiatku ich výroby už stalo odpadom. Keďže neexistuje číselná stupnica, samotné percentá pre nás nič neznamenajú, takže teraz uvedieme ekvivalent 75 % v tonách. Je to až 5 miliárd ton plastov. Bohužiaľ, nie všetky sú uložené na skládkach. Mnohé z nich ležia v lesoch. S odpadkami sa môžeme stretnúť aj pri prechádzke po chodníkoch národných parkov. Čo je horšie – odpad sa hromadí v moriach a oceánoch. Práve tieto odpadky majú najväčší vplyv na životné prostredie. Plast je všade – od Antarktídy až po Arktídu.

V akejkoľvek hĺbke – od povrchu až po hlboké more. Stretli sme sa s údajmi, ktoré ukazujú, že až 4,8 milióna až 12,7 milióna ton odpadu ročne skončí v moriach a oceánoch.

Odkiaľ pochádza tento odpad? Všade … Najväčšie percento tvorí komunálny odpad, ktorého najväčšiu časť tvoria jednorazové obaly. Napriek relatívne malej hmotnosti (“len” 8% z celkovej hmotnosti smetí) zaberajú vďaka nízkej špecifickej hmotnosti veľa miesta. Tvoria teda až 30 % objemu všetkého odpadu. Všade sú PET fľaše, nákupné sieťky, fóliové vrecká a baliace fólie.

Dnes sa vyrába až 20-krát viac plastov ako pred 50 rokmi. Vieme, že svet sa odvtedy dramaticky zmenil, ale nemala by so zmenou ísť aj múdrosť? Len nedávno sa všetky krajiny Európskej únie zhodli na tom, že sa treba vysporiadať s obrovským množstvom odpadu a environmentálnymi dôsledkami, ktoré z jeho hromadenia vyplývajú.

Ekologické balenie zásielokPoužitím prepočítacieho koeficientu pre hmotnosť použitých obalov na obyvateľa možno konštatovať, že v Poľsku vzniká oveľa menej odpadu tohto druhu. U nás je to 70 kg / osobu, vo svete je to asi 150 kg. Ak je to pre vás prekvapujúce, ponáhľame sa s vysvetlením. To, že sa to zdá byť oveľa horšie, je spôsobené najmä nedostatkom efektívnych systémov zberu a spracovania odpadu. Napriek tomu je problém vážny – v Poľsku miera znečistenia životného prostredia rastie alarmujúcou rýchlosťou. Rovnako znepokojujúce je, že odpad na skládkach už roky zaostáva.

Ekologické balenie zásielok

Vzhľadom na to, že (našťastie!) narastá povedomie o tom, aký veľký je problém nadmerného odpadu, čoraz častejšie sa v našom prostredí objavujú pojmy „biologicky rozložiteľný“ a „recyklovaný“. Do módy sa dostáva aj zero waste prístup, teda taký, pri ktorom sa snažíme produkovať čo najmenej odpadu. Ľudia sa snažia nosiť tašky do potravín, v mestách sú obchody, kde sa dajú kúpiť prakticky všetky produkty na váhu.

Oplatí sa však na chvíľu vrátiť k základom. Sú biologicky rozložiteľné a ekologické obaly rovnaké? Ktorý je lepší pre životné prostredie?

Biologicky rozložiteľné obaly sú také, ktoré sa dokážu prirodzene rozložiť. Niektoré z nich vyžadujú dodatočný zásah – vhodnú teplotu alebo iné podmienky. Aj tak ich stále označujeme ako biologicky rozložiteľné obaly, a to z toho dôvodu, že na ich výrobu boli použité prírodné materiály. Po splnení svojej úlohy sa tieto materiály rozložia a následne sa môžu vrátiť do prostredia bez toho, aby spôsobili nejaké škody.